martes, 17 de mayo de 2011

PEREIRO SÁNCHEZ , Lois

Este ano o día das  Letras Galegas adicase ao poeta monfortino ,  o Bukowski da poesía galega.


 Lois Pereiro.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Lois_Pereiro

"Vou ser como Manuel Antonio, publicarei un lbro e morrerei novo" adiantoulle un día a Piedad  R. Cabo, a su moza.Non se equivocou , morreu con so 38 anos.O CORREDOR DE FONDO PERDE O ALENTO

 
Fuxindo dunha vida inzada de renuncias
da súa liturxia obesa e oleosa,
mediocre nos seus comunais fracasos,
bágoas de xelo, indignación contida
non deu chegado a tempo de exercer
a súa rebelión,
nin de levar a cabo
a súa vinganza definitiva
contra un mundo inxusto, homicida, e cruel,
pola inutilidade da súa propia vida
solitario, enfermo e fatigado,
a morte anticipouse e chegou antes.


CURIOSIDADE

Saber que está un á morte
e o corpo é unha paisaxe de batalla:
unha carnicería no cerebro.
¿Permitirías ti, amor deserto,
que nesta febre penitente abrise
a derradeira porta e a  pechase
detrás miña ,sonámbulo e impasible ,
ou porías o pé
entre ela e o destino?

De: Poesía última de amor e enfermidade