domingo, 2 de diciembre de 2012

PATIÑO PÉREZ, Antón

SOMBRAS alongadas
surcan a cidade insomne
na travesía do enigma
prazas feitas de soedade
onde o fume inmóbil
condensa o tempo.

Arquitectura do lonxe
muros de silencio
os contornos precisos
da metafísica do baleiro
señardade das cousas
anatomía da saudade
que tem pintado Chirico.

EXPLOSIÓN R.P.

Lóstregos nos ollos
espirais e dioptrías
peneirando o mundo

O corpo transporta
a rebeldia que nace
da tatuaxe do medo.MORTE segunda
do paxaro
A vida feble
coma un fio
Foxe das mans
De: Océano e silencio