martes, 2 de febrero de 2016

FERNÁNDEZ ABELLA, Xoán Xoséhttps://gl.wikipedia.org/wiki/Xo%C3%A1n_Xos%C3%A9_Fern%C3%A1ndez_Abella


O CRAVO DA MIÑA DOR
(Á miña nai)

Teño no meu corazón
de día e noite ,cravado
un cravo., xa enferruxado:
o cravo da miña dor!

Non me abandona un momento,
que el sempre na miña alma
está, roubándome a calma
e traéndome a dor.

Cravo tal nunca creín,
ai! ,merecer como culpa.
E alí está esculca que esculca
sen ter de min compaixón.

Ai!,cravo da miña angustia,
craviño das miñas dores,
craviño dos meus amores
¡cravo do meu corazón!

Lévote sempre cravado
e fasme tan gran ferida
que, sen ti, a miña vida,
miña non  sería ¡non!

Ourense, 1956

CONTRA A GUERRA DE IRAQ

Guerra non,
e non, e non.

Terror, morte, destrucción,
inhumana regresión,
ai!, do humano negación
non ,e non,
e non ,e non!

A razón e o corazón
rexéitana con paixón:
Guerra ,non;
e non, e non!

 Os Tilos, xaneiro, 2003

De: Poemas de amor, loanza, condena e outros