domingo, 13 de octubre de 2013

CABARCOS SUÁREZ, Celestino


O BASTÓN DO ALCALDE

Aló nas terras de Arzúa,
no distrito da Cañiza,
hai un alcalde pavero
cal non hai outro en Galicia.

Xa lles contara este conto
nunha revista arxentina
ós nosos irmaos galegos
pra lles saca-la morriña.

Empezaba así o conto
que eu lles contei aquel día:

Éralle grande o bastón
ó alcalde da Cañiza.

O bastón éralle grande...;
(hai moito deso en Galicia)
e chamou un carpinteiro
e díxolle: Abanista
fágolle saber a ustede
que antes de te-la vista
do deputado, que ha de vir
neste mes de aquí , á Cañiza,
ten que arreglarme o bastón,
que me é algo grande por riba.

-Descuide señor alcalde,
que o poñerei á medida...

O carpinteiro espuntou
o pao aquel enseguida,
e levoullo ó alcalde
antes de que houbera a visita.

Mais este armou as do demo,
con virlle todo á medida.

-!So , bruto,que aquí fixeche!
¿Estabas xordo aquel día?

-Señor alcalde serénese;
¿Ou non lle vén á medida?

-!Que medida nin que raio!
!!Vaia un burro de ebanista,
que lle vai quitar por baixo
séndome grande por riba!!

VALLE DE ORO ( O Valadouro)

Le rodean montaña elevadas
con sus faldas cubiertas de verdura,
que, ondulantes, custodian la llanura
con sus prados y vegas dilatadas.

Hay remansos de paz en las cañadas
y conciertos de amor en la espesura,
y serpean regatos de agua pura,
desgranando sus célicas tonadas.

Pomaradas de ubérrimos frutales
muestra al sol en la hermosa primavera
y en verano, oropuro en los trigales.

¡Oh! mi tierra, ¡oh! país a quien adoro;
si mi vida acaba de ti fuera......,
moriré suspirando: ¡¡Valle de Oro!

De:  Cóxegas