jueves, 28 de junio de 2012

RODRIGUEZ BARRIO, Xavier

http://www.galiciadixital.com/pcd/Biblioteca/poesia/paso_de_poesia/escritores/xavier-rguez-barrios.html

DA LUZ INICIAL

Non sempre a claridade vén de antiga
celebrada en corpo por este astral escuro
tan denso laberíntico obsceno
e magma,
ou tan de cintura inocente
para o olvido.

Foi como de abrir un sulco no aire,
un horizonte sempre a mirar con ese incendio
en ollos sen cómaro de tempo nin  fronteira.

Foi como reter a inocencia aínda cando adiviñan a paisaxe 
os cervos curvados polos altos,
unha tarde recende de xanelas abertas,
e as palabras dicinco corazón  de primavera,
e o soño máis soñado,
e o tacto intenso da beleza
polo amplo confin dos teus espacios.

RETRATO PREFERENTE

Dun crepúsculo admirable nace a revelación,
e a certeza
dun presaxio de calmas xa perdidas,
e o inmenso rostro, os ollos
de tanta máscara e tanta sombra ser do fío de Ariadna
cando non houbo labirinto, senón un mar de resplandores,
un mar de resplandores.